onsdag 16 maj 2018

Miljöpartiet i Borås verkar för fler bostäder i energisnåla hus!

Faktum är att den inte byggts så mycket som det gör nu på 24 år. Nästan 500 nya bostäder.

Miljöpartiet i Borås verkar för fler bostäder i energisnåla hus! Kommunalrådet Tom Andersson besöker en plats för nybygge på Hulta torg. Där bygger Vårt kommunala bostadsbolag runt 100 nya hyresrätter, det blir ett lågenergihus med solceller på taket.

onsdag 9 maj 2018

Miljöpartiet i Borås vill att solen ska ge Borås energi!

En solcellspark ska byggas i Borås, för att fler ska få en chans att vara med i omställningen till förnybar energi. Anläggningen ska vara samägd - privatpersoner, företag och organisationer ska kunna köpa andelar.

"Vi i Miljöpartiet tycker Borås att vi ska producera så mycket lokal energi som möjligt och det här är ett alldeles utmärkt sätt att göra det tillsammans", säger en av initiativtagarna Dennis Söderberg.

Igår var han på studiebesök i Helsingborg där en solcellspark av den här typen redan är i drift. Den kom till stånd efter ett initiativ från de kommunala energibolaget Öresundskraft. Och efter sommaren är det meningen att bygget av den andra etappen ska starta.

torsdag 26 april 2018

NU storsatsar vi på elbussar i Borås

Borås blir först ut i Sverige med elektriska ledbussar i reguljär kollektivtrafik!

Vi har ihop med regionen, Västtrafik och Nobina kommit fram till beslut idag. Det innebär att linje 2 i Borås blir först i landet med att få en ny typ av elektriska ledbussar för att trafikera linjen.

– Jag ser det här som första steget mot en fortsatt elektrifiering av stadstrafiken i Borås, och jag är säker på att nuvarande och nya resenärer kommer att uppskatta tystare bussar. Detta är en av många saker som behövs för att locka fler att ta bussen, så att biltrafiken på sikt kan minska och klimathotet mötas, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd i Borås Stad.

NU storsatsar vi på elbussar i Borås
NU - storsatsning på elbussar i Borås!


Läs pressmeddelandet 

onsdag 25 april 2018

Miljöpartiet i Borås vill satsa på Södra torget

Boråsarna förtjänar att vi ordnar ett modernt, säkert och tillgänglighetsanpassat busstorg.

Södra torget är en central och naturlig bytespunkt där alla stadsbussar passerar.

Vi vill dessutom bygga en varm och torr vänthall. Kommunalrådet Tom Andersson berättar mer.En inomhus vänthall står långt upp på mångas önskelista och vi delar den uppfattningen. Resorna blir mer attraktiva om man kan vänta inomhus i värmen när det ibland är upp mot 28 minuters väntetid mellan vissa bussar i lågtrafik. Det gör att man ibland undviker att åka kollektivt när det är riktigt kallt eller regnigt.

Vi vill göra busstorget trafiksäkert och tillgängligt - den självklara centrumnära bytesplatsen mellan stadsbusslinjerna.

lördag 21 april 2018

Möjlighet gå ner i arbetstid före pension i välfärdsyrken

Miljöpartiet lägger fram förslag för ett mer hållbart arbetsliv i välfärden. Vi vill ge fler anställda i välfärden möjlighet att gå ner i arbetstid sista åren före pension.

Äldre som jobbar inom välfärden ska kunna gå ner i arbetstid – men ändå få full lön.

Bakgrunden är att många äldre inom exempelvis vård och omsorg går ner i arbetstid, vilket leder till lägre lön och lägre pension.

– De, ofta kvinnor, som har slitit hårt i svensk välfärd ska inte behöva straffas med lägre pension och mindre makt över sitt liv, för att man tvingas gå ner i deltid de sista åren i arbetslivet, säger Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin i en artikel på Aftonbladet.

Äldre som jobbar inom välfärden ska kunna gå ner i arbetstid – men ändå få full lön.
Äldre som jobbar inom välfärden ska kunna gå ner i arbetstid – men ändå få full lön.

Sjukskrivningar, utbrändhet och stress är stora problem inom välfärdsyrken. Fackförbundet Visions beräkningar visar att sjukfrånvaron kostar kommuner, landsting och regioner över 20 miljarder kronor varje år. Många anställda i välfärden går ner till deltid sista åren före pension för att orka med, vilket dock att leda till både lägre lön och lägre pension. Personalbrist inom välfärden får inte öka ytterligare genom att fler människor sjukskrivs och går från att arbeta i vården till att bli en del av vårdkön, det är inte hållbart.

Inom välfärdsyrken, exempelvis vården, vittnar anställda om att fysiskt eller psykiskt hårt påfrestande arbete har gjort att de har svårt att jobba heltid de sista åren. Äldre i välfärden går ner i deltid på grund av att kroppen inte klarar mer, vilket kan leda till lägre lön och lägre pension.. Idag arbetar i åldersgruppen 55-74 år 37 % av anställda i välfärdsyrken i Sverige deltid.

Därför vill Miljöpartiet införa en möjlighet till stegvis arbetstidsförkortning för äldre som arbetar inom välfärden.


onsdag 18 april 2018

Gröna framgångar i Borås - hållbar stadsutveckling

Det har spelat roll att Miljöpartiet har varit med och styrt i Borås.

Klimathotet väntar inte - det kräver handling NU!

Därför är det bra att Borås har en alldeles ny plan för hur vi ska bygga den hållbara staden, som ska bli både mer transportsnål och samtidigt trivsammare och mer levande.

Tom Andersson berättar om Översiktsplan 2018.Det är en plan som kan vara det mest genomarbetade dokument som Kommunfullmäktige haft på sitt bord. Översiktsplanen har tagits fram i dialog mellan Borås stad, näringsliv, föreningar, organisationer, politiska partier och enskilda boråsare.

Dialoger med medborgare redan från början, föredrag för de politiska partierna och möjlighet att flera gånger under resans gång komma in med synpunkter. Redan 2014 var förtroendevalda och tjänstemän ute på bussturné i stadsdelar inne i Borås och i orterna kring staden.

Sedan dess har översiktsplanen har ändrats, förfinats och förtydligats i flera steg och den plan som nu har klubbats är riktigt, riktigt bra! Välgjorda avvägningar mellan tydlighet och flexibilitet. Den sätter landsbygden, serviceorterna och staden i ett sammanhang som visar att alla behöver varandra. Översiktsplanen har en bra balans mellan hållbarhetens tre komponenter: de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna.

Ser vi till att följa denna plan när Borås utvecklas och befolkningen växer, ja, då har vi goda förutsättningar att klara de stora ekologiska utmaningarna som väntar oss, samtidigt som boråsarna ska kunna leva ett gott liv tillsammans.